Alapítvány / Pályázatok

Kérjük támogassa adója 1%-ának felajánlásával a

Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítványt!

Az alapítvány számlaszáma:

OTP Bank Nyrt.
11732002-20310332

Az alapítvány adószáma:
18350771-1-03

Név: “Kecskeméti Kodály Iskoláért” Alapítvány

Cím: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

Az Alapítvány nyílvántartásba vétele a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon 1990. június 18-án PK.38/1990/2. számú végzéssel történt

Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet 1990. június 18-tól

Az alapítvány célja:

– az osztálykirándulások támogatása,
– a hangszerállomány fejlesztése,
– zenei táborok, fesztiválok, találkozók rendezése,
– a kórusok utaztatása,
– a tanárok továbbképzése,
– taneszközök vásárlása,
– tanórán kívüli foglalkozások szervezése, jutalmazása, a foglalkozást vezetők díjazása,
– az iskola tevékenységét bemutató kiadványok finanszírozása,
– országos diákvetélkedők lebonyolítása, szervezése, helyezettek jutalmazása,
– a tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, jutalmazása,
– a tehetségek támogatása.

Az alapító okirat letölthető, itt.

Eredménykimutatás 2019

Főkönyvi-kivonat 2019

Személyi jövedelmadó 1 % felajánlásból kapott támogatás

év

összeg

2009

       1 935 503 Ft

2010

       1 685 309 Ft

2011

       1 132 345 Ft

2012

          772 849 Ft

2013

       1 151 692 Ft

2014

          971 962 Ft

A támogagásokat a következőkre használtuk fel:

– tanórán kívüli foglalkozások támogatása,
– az iskola tanulóinak versenyezetésére (nevezés, részvételi díj, utazási költségek),
– a tanulók évvégi jutalomkönyveinek támogatására,
– nyári táborozások támogatása,
– kórusok utaztatása,
– néptáncosok fellépésének támogatása.

Örömmel tudatjuk veletek, hogy a „Járdányi 100” MMA pályázati projektünk megvalósult.

Nem úgy, ahogy eredetileg koncert formájában gondoltuk, de online videófilmként igen.

A terv aktualitását Járdányi Pál zenepedagógus, zeneszerző, népzenekutató születésének 100 éves évfordulója adta. Az Erkel- és Kossuth-díjas művész 1920. január 30-án született Budapesten (és itt is hunyt el 1966. július 29-én). Járdányi Pál életművében jelentős szerepet kapnak a pedagógiai művek. Vokális alkotásai, valamint zongorára, hegedűre és különböző kamarazenei formációkra írott művei is kiemelkedő értékei a korszak zenei termésének. Életművének legjelentősebb részét zenekari és oratórikus művei alkotják. 

Lánya Dr. Járdányi Zsófia, aki a Zeneakadémia hegedűtanára, októberben Kecskemétre látogatott, hogy egyeztessen velünk, a projekttel kapcsolatban, valamint interjút adott a KTV-nek és a Gong Rádiónak az évforduló kapcsán.

Járdányi Pál életútját és műveit Dr. Kusz Veronika az MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa ismerteti.

Sok szeretettel nézzétek és hallgassátok a koncertfilmet, melyen kollégáink, művésztársaink játszanak, énekelnek.

https://youtu.be/uWguEmj5PaM

Műsor

Járdányi Pál: Melódia 

Előadják:

Sipos Gergő – gordonka

Madarász Éva – zongora

Járdányi Pál: Szonáta 2 zongorára

Előadják:

Madarász Éva – zongora

Révész László – zongora

Járdányi Pál: Fantázia és változatok egy magyar népdalra – fúvósötös

Előadják:

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar fúvósötöse

Dratsay Ákos – fuvola

Földes Mónika – oboa

Földiné Mészáros Orsolya – klarinét

Palatinus Ferenc – kürt

Somogyi Zoltán – fagott

Járdányi Pál: Árva madár

Előadja: a Kecskeméti Énekes Kör

vezényel: Erdei Péter

Járdányi Pál: Szerelmi dalok 

  1. Bajza József: Hívó
  2. Szabó Lőrinc: Szeretlek

Előadja:

Banó Éva – mezzoszoprán

Baunoch Ágnes – zongora

A filmet szerkesztette és vágta: Patkós László.

Köszönetet mondunk a rengeteg háttér segítségért, koordinálásért Dratsay Ákosnak.

“Népzene oktatás Kodály nyomában”

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány kiemelt feladata, hogy támogatást nyújtson a Kodály Iskolában folyó művészetoktatás, tehetséggondozás és mindennemű művészeti tevékenység területén. Valamint olyan társintézményekre is szívesen kiterjeszti támogató munkásságát, (óvodák, alapítványi közösségek…) ahonnan évek óta rendszeresen kerülnek ki leendő Kodály iskolás diákok.

Az iskolában működő népzene tanszak az elmúlt években nagymértékű fejlődést mutat. A tanszakok közül legdinamikusabb fejlődés a citera tanszakon tapasztalható. Növendék létszámban évről évre gyarapodik, valamint verseny eredményeik is országos szinten kimagaslóak.
Köszönhető ez a sokrétű képzésnek, mely nemcsak a tanórai munkát foglalja magába, hanem a külső terepmunkát, népzenei gyűjtést, táborokban és szakmai rendezvényeken való aktív részvétel. Hogy tanszakunkon folyamatos és hosszútávú tematikusan felépített munka folyhasson, célunk az utánpótlásról való gondoskodás.

Ebben nyújt támogatást alapítványunk és azon keresztül a Csoóri Sándor Program. Az elnyert támogatási keretből Rendhagyó Népzenei Foglalkozásokat szerveztünk előadók bevonásával iskolánkban és iskolánkkal jó kapcsolatot ápoló intézményekben.

A szakmai beszámoló innen tölthető le.

 

Képek és videó anyag:

 

CSSP-E-NEPZENE-2019-0092 Beszerzett eszközök:

I.-II. Rendhagyó Népzenei Foglalkozás – 2020.02.21. Pálmácska Óvoda

III. Rendhagyó Népzenei Foglalkozás – 2020.06.23.

IV. Rendhagyó Népzenei Foglalkozás – 2020.06.25.

Szakmai Előadás – Helvécia – 2020.10.11.

Folkvartett karácsonyi videó

új Logó2_logoval_ÚJ_Szakmai beszámoló a NEAE

Jelen pályázatunk az iskola fennállásának 70 éves jubileumi programjaihoz kapcsolódik. 

Az iskolatörténeti kiállítás az 1950-től készült fotókból, eseményekről, helyszínekről, a „kultúrpajtáról”, tárgyi emlékekről tevődik össze. Tematikájában a kronológiai sorrendet követi. A kiállítás 2020. október 12-én nyílt az iskola aulában.

A videó filmek anyaga itt érhető el.

A szakmai beszámoló anyaga itt érhető el. 

Képek: Hírek / Programok 

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2021 / 10-000078

Pályázatunkkal egy 4 állomásból álló, a hagyományőrző programokra épülő eseménysorozatot kívánunk megvalósítani; úgy mint:

  1. Szüreti forgatag és őszi játékfűzések
  2. Márton-napi népszokások dramatikus feldolgozása óvodások (leendő elsősök) és alsó tagozatosok számára
  3. A Brémai muzsikusok és az állatok farsangja
  4. Március 15. a nemzeti öntudat és a társas kultúra fejlesztése – témakörökben.

 

Egy-egy programunkon min. 100 gyermekkel / alkalom számolunk. Nevelési-oktatási programunk a Kodály Zoltán nevéhez fűződő zenei nevelési koncepción alapul.

Nagy jelentőséget fordítunk a zene személyiségfejlesztő hatásának, amelynek alapja első osztálytól a népzene, a magyar népi kultúra megismertetése, művelése.

Fontos tehát, hogy az intézményünk iránt érdeklődő szülők és gyermekek betekintést nyerhessenek abba, hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban a kodályi elveket a mai kor igényeire adaptálva.

Ahogy a tanítási órák menetében is a tevékenykedtetés a meghatározó, ezen programok alapja is a résztvevő közönség bevonása közös tánccal, énekléssel, népi játékkal. Két helyszínesre tervezzük a programokat. Az iskola dísztermében kezdenénk, ahol a tematikus kézműves foglalkozások mellett ének és tánc szekciók alakulnának, a gyerekekkel együtt elkészítenénk a népi hagyományokhoz kapcsolódó eszközöket, maskarákat, jelképeket, mindemellett az elektronikus vizuális megjelenítő táblán zenei aláfestéssel az előzetesen elkészített szakmai videóanyagaink lennének láthatóak, amelyben a szülők informálódhatnának tovább a kodályi elvekre épülő oktatásunkról.

Ezt követően az iskola nagyudvarán folytatódna a program, ahol egy kisebb színpadon élő népzenét játszana a zenekar, e köré szerveződnének a tematikus, mozgásos, éneklős események.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, „A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázat keretén belül, a „Rendhagyó művészettörténet gyermekektől gyermekeknek” címmel megvalósult projekt kiállítása.

A Rendhagyó művészettörténet gyermekektől gyermekeknek című projekt már hagyományokkal rendelkező program intézményünkben. A „Művészettörténeti kalandozások gyerekeknek”, a „Festők gyermekszemmel” valamint „Szinyei “színei” (Szinyei-Merse Pál Majális című képének projektszintű feldolgozása)”című tehetségműhelyek munkájának folytatása.

A foglalkozások az előző tanévben indultak A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány székhelyén, de a rendkívüli helyzet miatt márciusban felfüggesztésre kerültek.

A már megtartott és az ezt követő munkák során három festő, Szinyei-Merse Pál, Rippl-Rónai József és Csontváry-Kosztka Tivadar munkásságával ismerkedhetnek meg a gyerekek. A művészek életét és a kiválasztott műveket tanulmányozva, változatos technikákkal alkotják újra az általuk kiválasztott képeket, a vizuális művészetek segítségével megfogalmazzák véleményüket a megismert művészekről és művészeti ágakról, kifejezik gondolataikat az alkotótevékenység fontosságáról.

https://hiros.hu/hirek/rendhagyo-muveszettortenet-gyermekektol-gyermekeknek

Nemzeti Tehetség Program

A videónkat itt tudja megnézni.

Záró dokumentumok: 

A “Rendhagyó művészettörténet gyermekektől gyermekeknek” című projekt második és egyben záró produktuma a Festészetről gyerekeknek, gyerekektől” című kisfilm, melyet a PowerPoint program segítségével, a gyerekek által ihletett szövegkönyv alapján, a foglalkozások során erre a célra készült festmények és rajzok felhasználásával készítettünk el. 

Ez a feladat ismét jó lehetőség arra, hogy a nebulók digitális kompetenciáit is fejlesszük amellett, hogy művészi kompetenciájuk és kreativitásuk fejlődik.

A film célja az, hogy az alsó és felső tagozatos korosztály számára úgy közvetítsen információkat a projekt során megismert festőkről, hogy közben az érdeklődésüket is fenntartsa. Ehhez a humort hívtuk segítségül.

A tehetséggondozó program terveink szerint a következő tanévben is folytatódik.

A program szervezői: Rimóczi Renáta és Ulmer-Homoki Anikó

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/12/Tehetséggondozó-program-második-feladat.docx

Videó:

https://youtu.be/9JzY2qnF8Kk

Játsszunk együtt

 

Képtár: https://photos.app.goo.gl/tyvqStNyDXLnF58s6

Média cikk: “Játsszunk együtt!” – tehetséggondozó program a Kodály Iskolában link

 

 

 A projekt futamideje: 2020.08. 01. – 2022. 07. 31.

Az ország első ének-zenei iskolájaként 1950-ben létesült, napjainkban Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik. Intézményünkben az ének-zenét emelt szinten oktató általános iskolára épül a négy évfolyamos gimnázium, valamint a szakgimnázium – zeneművészeti és néptánc tagozattal.

Intézményünk országosan is kiemelt szerepű, nevelés-oktatásunk során tudatosan törekszünk a hagyományápolásra, a nemzeti értékőrzésre és felkutatásra. Az európai mobilitásokkal szeretnénk testközelből megismerni a különböző folklór tájegységeket, tapasztalatot szerezni a népdalgyűjtés területén. Kötelességünknek érezzük, hogy a még fel nem tárt és már kihalással veszélyeztetett értékeket, hagyományokat felkutassuk, a bennük rejlő hit és hiedelem rendszert és azok összefüggéseit megismerjük, értelmezzük, elsajátítsuk.

Jelen projekt keretén belül összesen 45 főnek van lehetősége, hogy egy kéthetes szakmai gyakorlaton vegyen részt Romániában. A pályázatban résztvevők három ágazaton tanulnak: a citera zenekar népi énekkel összesen 6 fővel, a kórus és zenészek összesen 29 fővel, és a néptánccsoport összesen 10 fővel vesz részt a pályázatban. Azért ez a három ágazat került kiválasztásra, mert az erdélyi hagyományok és autentikus zenei környezet e három ágazathoz tartozik leginkább, és az ismeretanyag e három szakon éri el a leghatásosabb eredményeket. A résztvevők helyi, autentikus környezetben működő szakemberektől tanulhatják és sajátíthatják el azokat az ismeretek, amelyek hozzásegítik őket, hogy a legjobb szakemberekké válhassanak.

A projekt megvalósítása során olyan szakembereket kaphatunk, akiknek nő a motivációjuk, önállóbbak lesznek, rendelkeznek azokkal a készségekkel, amelyeket csak egy autentikus környezetben lehet elsajátítani, valamint tudásuk új módszerekkel és ismeretekkel bővülnek.

Kapcsolat

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésedre!