Bemutatkozás

Az ország első ének-zenei iskolájaként 1950-ben létesült Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola napjainkban Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik. 

Intézményünkben az ének-zenét emelt szinten oktató általános iskolára épül a négy évfolyamos gimnázium, valamint a szakgimnáziumzeneművészeti és néptánc tagozattal. Az általános iskolások és a gimnazisták alapfokú művészeti iskolánk zenei és néptánc ágazatában egészíthetik ki tanulmányaikat. Az éneklést és a kórusmunkát előtérbe helyező általános iskolai és gimnáziumi oktatáshoz hangszeres és néptáncos képzés is csatlakozik ilyen módon – választható formában.

Az alapfokú művészetoktatás kereteiben zongorát, orgonát, hegedűt, gordonkát, gitárt, fuvolát, oboát, klarinétot,  rézfúvós és ütőhangszereket, népzenét, valamint magánéneket tanulhatnak a növendékek.

 A szakgimnázium zeneművészeti tagozatán az alábbi tanszakok működnek: billentyűs (zongora, orgona, csembaló), ütős, vonós, húros (hegedű, mélyhegedű, gordonka, nagybőgő, gitár), fafúvós (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon), rézfúvós (kürt, trombita, harsona), magánének, zeneelmélet- szolfézs. Párhuzamos képzéssel a szakmai tantárgyakat a közismereti tárgyakkal egyidejűleg tanulják a diákok. 

Általános iskola

Alapfokú művészetoktatás

Gimnázium

Szakgimnázium Néptánc

Általános iskolánk és gimnáziumunk az ének-zenei nevelést elsősorban a személyiségfejlesztés egyik lehetőségének tekinti, ugyanakkor fontosnak tartja a zenei tehetségek felkutatását, támogatását, zenei pályára való felkészítését is.

Mindemellett nagy gondot fordít a közismereti tárgyak magas színvonalú oktatására.

Bemutatkozó film: https://youtu.be/HLCOd5iBnws

A szakgimnázium elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat a zenei, illetve a néptáncművészeti továbbtanulásra. 

A kompetenciamérések eredményei az országos összehasonlításban előkelő helyet juttatnak mind az általános iskolának, mind a gimnáziumnak és a szakgimnáziumnak. Tanítványaink az országos átlag fölötti színvonalon teljesítik a követelményeket.

Nevelő-oktató munkánk valamennyi területén figyelemre méltók a versenyeken szerzett kiváló helyezések is.

Általános iskolásaink szinte kivétel nélkül érettségit adó középiskolában folytatják tanulmányaikat, a legtöbben saját gimnáziumunkban és szakgimnáziumunkban tanulnak tovább, de sikeresen felvételiznek más gimnáziumokba is.

Saját gimnáziumunk tanulói képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően bármely választott tárgyból készülhetnek emelt szintű érettségi vizsgára.

A gimnazisták pályaorientációja igen változatos, nem csupán a humán tárgyakból, a reál tárgyakból is sikeresek lehetnek. 

A szakgimnáziumból a legtöbben már a közismereti érettségi után bekerülnek a Zeneakadémiára, az egyetemek zeneművészeti karára, főiskolákra.

Az iskola művészeti csoportjai kimagasló eredményeket mutattak föl az elmúlt években. Hét kórusa – az Antanténusz, a Miraculum, az Aurin kórus, a Fiúkórus, a Vegyes kar és a Kodály Zoltán leánykar – számos elismerést szerzett nemzetközi és hazai versenyeken, fesztiválokon.

Az egyik legemlékezetesebb szereplés a Kínában megrendezett kórusolimpián való föllépés volt, az Aurin kórus folklór kategóriában olimpiai bajnok lett.

A szakgimnázium vonós zenekara nagy élményt jelentő hangversenyekkel ajándékozta meg az iskolai és városi közönséget számos alkalommal, s ugyancsak szép eredményeket ért el a zeneművészeti szakközépiskolák országos versenyén.

Alapfokú művészeti iskolánk elnyerte a minősítő bizottság KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSÉT eddigi eredményei, a tantestület felkészültsége és a tárgyi feltételek alapján.

Az iskola hangversenyterme gazdag hangversenyéletnek ad teret. A tanulók ilyen módon a legmagasabb szintű szabadidős tevékenységhez, a legkulturáltabb időtöltéshez kaphatnak segítséget.

Tornatermünkben és sportudvarunkon délutánonként is sportolhatnak a diákok a testnevelők által vezetett sportkörökben. Az iskola egyik kosárcsapata 2002-ben olimpiai bajnok volt az országos diákolimpián, de az elmúlt években is több alkalommal jutottak be a döntőbe, majd előkelő helyezéseket szereztek.

Iskolánk 2002-ben megkapta a Magyar Zene- és Művészeti Iskolák Szövetségének Művészetoktatásért intézményi díját, 2005-ben a Kodály Intézetért című elismerést, valamint a Magyar Örökség Díjat. 2010-ben pedig a Pro Renovanda Cultura Hungariae

Alapítvány Kodály Zoltán díjával ismerték el nevelő-oktató munkáját. 2016-ban az Európa Jövője Egyesület Európa Gyermekeinek Jövőjéért díjban részesült.  

Tehetséggondozó tevékenysége alapján az elmúlt tanévben másodszor is akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánították intézményünket.  

Tantestületünkből sok pedagógus rendelkezik rangos szakmai, pedagógiai díjakkal és állami kitüntetésekkel.

Igazgatói köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt iskolánk honlapján.

 

“A zenével nem csak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat.” Kodály Zoltán

Amikor 1950-ben az ország első ének – zenei iskolájaként Kecskeméten elindult az első évfolyam, a legfőbb iránymutató Kodály Zoltán szavai voltak: “zene nélkül nincs teljes ember!” Intézményünk pedagógiai programja “…zenével nemcsak zenét tanulunk” kifejezi mindkét intézményegységünk zene-, illetve művészetközpontú nevelő-oktató tevékenységét. Ugyanakkor utal arra is, hogy a zene- és művészetoktatással egyenrangúnak tekintjük a közismereti tárgyak tanítását, arra törekszünk, hogy a nevelésnek-oktatásnak e két területe egyensúlyban legyen. Az idézet mindemellett rámutat arra is, hogy nevelőmunkánkat Kodály Zoltán zenepedagógiai elképzeléseire alapozzuk, valamint arra a tapasztalatra és felismerésre, hogy az intenzív zenetanulás jótékony hatással van más tantárgyak ismereteinek elsajátítására, a különféle képességek, kompetenciák fejlesztésére. Nagy szerepet tulajdonítunk Kodály Zoltán szellemi hagyatékának ápolására.

Főbb elismeréseink

2001.   “A Magyar Művészetoktatásért” intézményi szakmai díj,

2005.   Magyar Örökség Díj,

2010.   Pro Renovanda Cultura Hungariae Kodály Zoltán díj, 

2018.   Hungarikum díj átvétele, Kodály Zoltánné kérésére iskolánk igazgatója képviselte a 
           Kodály koncepciót a Parlamentben.

 

Bízom abban, hogy honlapunkon hasznos tudnivalókat talál iskolánk működéséről, képzéseinkről, intézményünk mindennapi életéről. További információkért keressenek bennünket az elérhetőségeinken!

Tisztelettel:

Balogné Papp Boglárka

intézményvezető

Az intézmény tanárai és dolgozói

Név Szakképzettségek, végzettségek Státusz MK Feladatellátási hely
 Abonyi Attila ütőhangszertanár, kamaraművész R AMI AMI
 Agócs Márta Melinda okleveles szolfézstanár, okleveles gordonkaművész, -tanár, általános iskolai énektanár, okleveles gordonkatanár,       
 Antal Erika népi játék- női ruha és viseletkészítő,  T   Technikai
 Antóni Andrea okleveles ének-zene tanár, szolfézstanár, karvezető tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus T ének SZG
 Aszódiné Pálfi Edit Andrea matematika szakos általános iskolai tanár, rajz szakos általános iskolai tanár,  T reál Á
 Bajáki-Gulyás Anett óvodapedagógus, általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Balog Előd okleveles gordonkaművész, -tanár,  T AMI AMI
 Balogh Ildikó Piroska okleveles tánctanár (néptánc),  T Néptánc SZG, AMI
 Balogné Papp Boglárka okleveles ének-, zenetanár, szolfézstanár, karvezető, szakvizsgázott pedagógus T ének  
 Barna Éva testnevelés szakos tanár,  T reál Á, SZG
 Barna György okleveles angoltanár, biológia szakos tanár,  technika szakos tanár,  angol szakos nyelvtanár, rekreáció-szervező,  T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Bartáné Molnár Anikó magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, történelem szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi, kriminálpedagógiai és tanácsadó tanári spec.,felsőoktatási diáktanácsadó,  mentálhigiénés szakember, mentorpedagógus T humán Á
 Bedőcs József okleveles tánctanár (néptánc), Ó Néptánc SZG, AMI
 Bedőcsné Szabó Rita Klára etnográfus, táncpedagógus (néptánc szakirány),  okleveles tánctanár (néptánc),  T Néptánc SZG, AMI
 Bencéné Nagy Györgyi Erika magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, óvodapedagógus,  T humán Á, G, SZG
 Bernhardt Ágota általános iskolai tanító, T alsós Á
 Beszéné Éliás Katalin Mária zongoratanár, kamaraművész, énekes zongorakísérő-korrepetitor,  R SZG SZG
 Bibok Róbert Béla okleveles technika szakos középiskolai tanár , általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen,  Áttanító   Á
 Blázy Lajos László okleveles karmester, okleveles ének-zenetanár, karvezető,  okleveles zeneelmélet-tanár, T ének SZG, G, 
 Bognár Gabriella okleveles néprajz szakos bölcsész, etnográfus Ó Néptánc SZG
 Boncz Norbert Ákos általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel,  T tanulószoba  
 Bozsóki Gergely érettségi, okleveles gitártanár, T SZG, AMI SZG, AMI
 Böde István Gábor érettségi, táncos és próbavezető (néptánc),  Ó Néptánc SZG
 Böde-Harkai Csilla Anna táncos és próbavezető (néptánc); okleveles tánctanár (néptánc), T Néptánc AMI, SZG
Dr. Chiovini Mária Erzsébet jogász, okleveles történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár,  Ó SZG SZG
 Cziglényi Gábor mélyhegedűtanár, kamaraművész, okleveles mélyhegedűművész, -tanár,  Ó SZG SZG
 Csákóné Törteli Anita zeneiskolai hegedűtanár,  T AMI AMI
 Csapó Katalin fizika szakos középiskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár,  T reál Á, G, SZG
Csernus Mária mérlegképes könyvelő T   Technikai
 Csík János népi vonós (hegedű) előadóművész, R AMI AMI
 Csitári Andrea általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Csőkéné Varga Anikó általános iskolai tanító óvodapedagógus szakkollégiumi képzéssel,  T alsós Á
Dr. Debreczeni Józsefné magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  történelem szakos középiskolai tanár,  T humán G, SZG
 Dratsai Ákos fuvolatanár, kamaraművész,;  T SZG SZG
 Dratsainé Berényi Beáta Csilla fuvolatanár, kamaraművész,  T SZG SZG
 Dudásné Szécsi Edit Magdolna énekművész tanár,magánének tanár, okleveles operaénekes , R SZG SZG
 Durányik László matematika szakos tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár,  muzikológus, okleveles zenei menedzser,       
 Fecola Gadi okleveles képzőművész-tanár,okleveles szobrászművész,  T    
Dr. Feketéné Rodler Anett zongoratanár, kamaraművész, olasz nyelv és irodalom szakos tanár,  T AMI AMI
 Fodor Mária német nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár,  magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  Ó Idegen nyelv SZG
 Földes Mónika okleveles oboatanár,  T AMI AMI
 Földi János kürttanár, okleveles kürttanár, közoktatási menedzser,  klasszikus furulya előadóművész,  T AMI AMI
 Földiné Mészáros Orsolya okleveles klarinétművész, -tanár,  R AMI AMI
 Gábor Anna közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon T   Technikai
 Gajdácsiné Csicsó Hedvig Andrea általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, T tanulószoba  
 Gerebenné Bresák Zita biológia szakos tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár, T reál Á
 Gerhát László okleveles zongoraművész, -tanár, zeneiskolai zongora-tanár,  okleveles karmester,  T SZG SZG
 Gerhátné Papp Rita okleveles zongoraművész, -tanár, okleveles csembalóművész, -tanár,zeneiskolai zongora-tanár,  T SZG SZG
 Goncsarova Natalja Nyikolajevna okleveles hegedűművész, -tanár,  T AMI AMI
 Gunityné Csomor Anita általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Hajagos-Tóth Gabriella magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,  főiskolai szintű angol nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, tankerületi igazgatási és köznevelési vezető T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Heibl Anna Franciska okleveles zongoraművész, -tanár, okleveles csembalóművész,       
 Héjja Bella Emerencia okleveles zeneismeret-tanár, okleveles népzenetanár (népi ének) R AMI AMI, SZG
 Hertelendyné Nagy Ágnes általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Horváth Zsófia Zsuzsanna ének-zenetanár, karvezető, szomatopedagógus, gyógypedagógus Ó ének Á
 Horváth-Szijjártó Brigitta érettségi, rendészeti igazgatásszervező (igazgatásrendészeti),  pénzügyi-számviteli ügyintéző,  T   Technikai
 Huppert Andrea zongoratanár, zongoraművész-tanár, R AMI AMI
 Juhász Ágnes okleveles hegedűművész, -tanár,  T SZG SZG
Dr. Kara László Zoltánné német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,orosz szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár,  T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Karácsony Bernadett klasszikus gitár előadóművész,  T AMI AMI
 Karácsony Lajos zeneiskolai trombitatanár, okleveles trombitatanár,  Áttanító    
 Kávai Mónika történelem szakos középiskolai tanár,  magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  T humán Á, SZG
 Kégel Tamás okleveles testnevelés szakos középiskolai tanár,  T reál Á, G
 Kiss Bálint András érettségi, klasszikus gitár előadóművész,  okleveles gitárművész,  T AMI AMI
 Kiss Judit általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen,  T alsós Á
 Kókai-Szabóné Antal Noémi ének-zenetanár, karvezető,       
 Koroknai Szandra Julianna általános iskolai tanító, T alsós Á
 Kósáné Pálfi Nikolett okleveles ének-zene tanár, táncpedagógus,  ének-zenetanár, karvezető T ének Á, G
 Kovács Dávid okleveles orgonaművész, -tanár R AMI AMI
 Kovács Tamásné ének-zenetanár, karvezető, szolfézstanár, óvodapedagógus, szakvizsgázott mentorpedagógus T ének Á, SZG
 Kovácsné Simon Márta Éva gordonkatanár, kamaraművész, szolfézstanár, T AMI AMI
 Králik Nikoletta ügyintéző titkár, érettségi,  T   Technikai
 Krucsó Erika óvónő,  biológia szakos tanár,  okleveles természetismeret-tanár,okleveles biológus,  általános iskolai tanító, gyógypedagógus T alsós Á
 Lakner Mária Erika okleveles német szakos középiskolai tanár, népművelő,  német szakos általános iskolai tanár, T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Lestákné Valasek Szilvia okleveles zongoraművész, -tanár,  T AMI AMI
 Lócziné Németh Judit általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Lovászné Gajdos Éva Mária zongoratanár,  Ó AMI AMI
 Lőrinczné Vincze Tünde bibliaoktató,  rajz szakos általános iskolai tanár,  általános iskolai tanító, T alsós Á
 Maár Andrásné magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  általános iskolai énektanár,  T humán Á
 Maczák Áron okleveles klarinéttanár,  R SZG SZG
 Madarász Edina gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon,  általános iskolai tanító,  óvónő,  T    
 Madarász Éva Andrea zongorakísérő, zongoratanár okleveles zongoraművész, -tanár, R SZG  
 Majoros Zsuzsanna okleveles szolfézstanár, okleveles zongoratanár, okleveles énektanár,  Ó AMI AMI
 Matin Enikő hegedűtanár, kamaraművész, óvodapedagógus,  T AMI AMI
 Matócsiné Csabai Krisztina okleveles kémia szakos középiskolai tanár,okleveles fizika szakos középiskolai tanár, számítástechnika szakos középiskolai tanár, okleveles technikatanár,  T reál Á, G, SZG
 Mátrai Katalin magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  orosz szakos általános iskolai tanár, német nyelvtanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,  T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Mészáros János okleveles középiskolai földrajztanár,okleveles középiskolai biológiatanár,  T reál Á, G, SZG
 Mézes Éva általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,  T alsós Á
 Milisavljevic Laura okleveles zeneművész-tanár (okleveles zongoraművész),  klasszikus zongora előadóművész, okleveles zongoraművész,  T AMI  
 Miskolczy István okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles földrajz szakos tanár,  T humán Á
 Móczár Lászlóné Nagy Márta matematika szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár, táncpedagógus-gyermektáncoktató,  R Néptánc AMI
 Molnár Gábor mérnök-informatikus,     Technikai
 Molnár Krisztina általános iskolai tanító,  óvónő, T alsós Á
 Mudrák Mariann okleveles magánénektanár, klasszikus ének előadóművész,  T SZG, AMI SZG, AMI
 Nagy Otília vizuális nevelőtanár T    
 Nagygyörgy Ildikó német szakos tanár, művelődésszervező,   T tanulószoba Á
 Nagyné Kiss Tímea okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles angoltanár,  főiskolai szintű olasz nyelvtanár,  T Idegen nyelv Á, G
 Nagyné Lelkes Anikó matematika szakos tanár, általános iskolai tanító, oktatásinformatikus,  számítástechnikai szoftverüzemeltető,  T reál Á, SZG
 Nagyné Szita Magdolna Zsófia matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár,  T    
 Nagy-Szabóné Palócz Ilona Terézia általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Oberfrank Bernadett klasszikus hegedű előadóművész,  klasszikus hegedű előadóművész,  T SZG SZG
 Oppelt Józsefné általános iskolai tanító, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos előadó, pszichológus,  Ó    
 Ország Attila József általános iskolai tanító,  központi fűtés- és csőhálózat-szerelő, számítógép-kezelő,  T   Technikai
 Oszip Ágnes testnevelés szakos tanár,matematika szakos tanár,  T reál Á
 Palotás Gábor okleveles ütőhangszerművész, -tanár, T SZG, AMI AMI, SZG
 Pap György általános iskolai tanító, óvodapedagógus,  T   Á
 Pásti Natália okleveles középiskolai informatikatanár, okleveles technikai-, életvitel- és gyakorlat-tanár, T reál Á, G, SZG
 Patkós László matematika szakos tanár, művészeti rajz szakos középiskolai tanár, rajz szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus,  T humán G, SZG
 Pék Ágnes Andrea okleveles zeneiskolai gordontanár,  klasszikus zongora előadóművész, T AMI AMI
 Pék Gáspárné zongoratanár, angol szakos nyelvtanár,  ének-zenetanár,  zeneiskolai szolfézstanár,  T AMI AMI
 Polyák Zsóka okleveles fuvolatanár, klasszikus fuvola előadó művész T AMI AMI
 Pulius Emese fuvolatanár, kamaraművész, okleveles fuvolaművész, -tanár,  T AMI AMI
 Pusker Imre okleveles karmester,  okleveles orgonaművész,  zeneelmélet tanár,  T SZG, AMI SZG, AMI
 Radványi Mária okleveles zongoraművész,okleveles zongoraművész, -tanár,  T SZG SZG
 Révész László okleveles orgonaművész, -tanár,  R SZG, AMI SZG, AMI
 Rimóczi Renáta gyógypedagógus, általános iskolai tanító, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,  T alsós Á
 Ripcse-Karácsony Anna Piroska okleveles néprajz mesterszakos bölcsész, okleveles néprajz szakos bölcsész, okleveles hon- és népismerettanár,  T    
 Rózsa Hajnalka biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, T reál Á
 Rőfös-Horváth Szandra érettségi,  T   Technikai
 Sajtos Anna okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, általános iskolai francia nyelvoktató tanító, francia szakos nyelvtanár, fejlesztő pedagógus T Idegen nyelv Á, G
 Seres József zongoratanár, T AMI AMI
 Siketné Pál Edit Zsuzsanna nevelőtanár, érettségi T   Technikai
 Somogyi Zoltán okleveles zeneművész-tanár (okleveles fagottművész), fagott tanár,  Áttanító    
 Sövény László okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, T humán Á
 Szabó Zsuzsanna fuvolatanár, kamaraművész,   T AMI AMI
 Szalainé Bagány Emese matematika szakos középiskolai tanár,  fizika szakos középiskolai tanár, ének-zene szakos tanár, T reál Á, G, SZG
 Szalontainé Buti Hedvig földrajz szakos tanár, rajz szakos tanár,  T reál Á
 Szegediné Tóth Ildikó okleveles ének-zene tanár, okleveles ének-zene tanár, magyar szakos általános iskolai tanár,  T ének Á
 Székely Melinda balettművész, mesterfokozatú okleveles táncpedagógus R Néptánc SZG, AMI
 Székely Tibor ének-zene-, népzenetanár,  Ó AMI  
 Szélesi-Hortobágyi Krisztina általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Szentendrei Eörs Gaston okleveles villamos üzemmérnök, érettségi,  T   Technikai
 Szikszai Krisztina általános iskolai tanító,  T    
 Szondiné Vörös Éva matematika szakos középiskolai tanár,  fizika szakos középiskolai tanár,  T reál G, SZG
 Szőke Gyuláné történelem szakos középiskolai tanár, okleveles orosz szakos középiskolai tanár,  T humán G, SZG
 Szűcs Magdaléna zenekar- és kórusvezető előadóművész,okleveles kóruskarnagy művész,  okleveles zeneismeret-tanár, okleveles ének-zene tanár, T ének Á
 Takács Henrietta óvodapedagógus,  általános iskolai tanító,  T alsós Á
 Tarnóczy Krisztina általános iskolai tanító,óvónő,  T alsós Á
 Tóth Eszter klasszikus szaxofon előadóművész, okleveles zeneművész-tanár Ó SZG, AMI SZG, AMI
 Tóth Éva általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus T alsós Á
 Tóth László Ferenc testnevelés szakos tanár, testnevelő tanár,  T reál Á
 Ubrizsy Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár,  T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Ulmer-Homoki Anikó Rita rajz szakos tanár, vizuális nevelőtanár T tanulószoba  
 Vachterné Tóth Erika magyar szakos általános iskolai tanár, könyvtáros, közgazdász,  T humán KÖNYVTÁR
 Vadas László ének-zene szakos tanár, népzenetanár,  T AMI AMI
 Vajda Gréta általános iskolai tanító  T alsós Á
Dr. Vajdáné Sanda Anita Judit angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel, szakvizsgázott mentorpedagógus T Idegen nyelv Á, G, SZG
 Vargáné Munkácsi Margit általános iskolai tanító, óvodapedagógus,  T alsós Á
 Veliczky-Soós Gabriella általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen,  T alsós Á
 Vígh Vivien gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, angol nyelv és irodalom szakos tanár,  R    
 Vuityné Szabó Mária általános iskolai tanító,       
 Závogyánné Varga Ildikó hegedűtanár, kamaraművész, T AMI AMI
 Závori Erika ének-zenetanár, karvezető, ének-zenetanár, karvezető, ének-zenetanár, karvezető, Ó ének Á

Az iskola története évszámokban

Az iskola alapításának előzményei, történetének legfontosabb eseményei

1947. december 16.: 65. születésnapja alkalmából Kodály Zoltánt Kecskemét városa díszpolgárává fogadta. Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta, a Kecskeméti Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájának ének-szaktanítója vezetésével a zeneóvodások gyermekjátékokat, a gyakorló-iskola kórusa Kodály-műveket adott elő. Kodály Zoltán a következőket mondta a fiatal pedagógusnőnek:”Ez jó, csak nem szabad abbahagyni a hatéveseknél. Hadd folytassák az iskolában is!”

1949. június: Kodály Zoltán kecskeméti látogatása során ismét sugalmazta Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Mártának egy énekes iskola létrehozását.

1950 nyara: A tanárnő papírra vetette elképzeléseit, és kérvényezte az iskola 1. osztályának indítását.

1950. szeptember 22.: A minisztérium engedélyezte egy próbaévre az 1. osztály megszervezését, mely 19 fővel indult.

1950. október 27.: Az első tanítási nap.

1952. november 1.:  Az iskola önálló ének-zenei iskola lett, Szentkirályi Márta pedig igazgatói rangot kapott.

1952. december: Kodály Zoltán első látogatása az iskolában.

1953. szeptember: Megkezdődött a hangszeroktatás is.

1954: A minisztérium engedélyt adott a felső tagozat indítására.

1956: Az oktatási miniszter további énekes iskolák megnyitását tette lehetővé.

1957: A városi tanács művelődési osztályvezetője meg akarta szüntetni az iskolát

1964: Megépült az iskola új önálló épülete, az intézmény gimnáziumi tagozattal bővült.

1981: A Kodály Iskola zeneművészeti szakközépiskolai képzéssel bővült, és az egykori református Újkollégium épületébe költözött.

1997: Az Újkollégium visszakerült a Református Egyház tulajdonába. Az iskola jelenlegi épületébe, a felújított és kibővített Ferencz József laktanyába került.

2002: A Kodály iskola tevékenységét a Magyar Zeneiskolák Szövetsége A Magyar Művészetoktatásért intézményi díjjal ismerte el.

2005: Az intézmény megkapta a Kodály Intézetért díjat a több évtizedes együttműködés elismeréseként.

2005. december 17.:  A Kodály Iskola elnyerte a Magyar Örökség-díjat.

2007: Az intézmény alapfokú művészeti iskolája kiváló minősítést kapott.

2007 nyara: Az intézményi átszervezés során a Kodály iskolát összevonták az M. Bodon Pál Zeneiskolával, 3 óvodával és az Erdei Ferenc Művelődési Központban működő néptáncművészeti iskolával, melynek eredményeként létrejött a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A volt Kodály iskola a KMOI intézményegységeként működött tovább, alapfokú zeneoktatása néptánc-tanítással egészült ki.

2010: Az intézmény Kodály Zoltánról elnevezett egysége megkapta a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kodály Zoltán díját a zeneszerző és zenepedagógus szellemi hagyatékának ápolásáért.

2013. szeptember: A közös igazgatású intézmény – az óvodák leválásával egyidejűleg – átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. Az iskola újra viselheti a Kodály Zoltán nevet.

2016: A Kodály iskola Európa Gyermekeinek Jövőjéért Díjban részesült.

2016. szeptember 1-től.: Az intézmény szakközépiskolája szakgimnáziumként működik tovább. A teljes intézmény neve: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. 

2017: Az intézmény Kodály iskolája másodszor is megkapta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.

2017. szeptember 1.: Az intézményből kivált az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola. A Kodályról elnevezett iskola továbbra is többcélú intézmény: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola néven.

 

Balogné Papp Boglárka

intézményvezető

Névadónk

Kodály Zoltán (Kecskemét, 1882. december 16.Budapest, 1967. március 6.)

 

Zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus, az MTA tagja, Kossuth-díjas (1948, 1952).

Atyja Frigyes MÁV-tisztviselő, anyja Jaloveczky Paulina, mindketten műkedvelő muzsikusok. A nagyszombati érseki gimnázium tanulója volt, emellett zenei tanulmányokat (zongora, hegedű, gordonka) is folytatott. 1900-tól Budapesten a tudományegyetemen – mint az Eötvös-kollégium tagja – a magyar és a német szakot hallgatta, a Zeneakadémián Koessler János zeneszerzés-növendéke volt. Az egyetemen 1906-ban doktorált A magyar népdal strófaszerkezete c. disszertációval, és ugyanebben az évben volt akadémiai vizsgahangversenye is. 1906-1907-ben tanulmányutat tett Berlinben és Párizsban. A francia fővárosban érte életének egyik legdöntőbb zenei élménye: megismerkedett Debussy muzsikájával.

Már 1905-től kezdődően rendszeres népdalgyűjtő utakat tett, és ezt a működését – kisebb megszakításokkal – egészen 1925-ig folytatta, de még 1950-ben is gyűjtött Mohácson. Gyűjtése, Bartókkal ellentétben, szinte kizárólagosan a magyar nyelvterületre irányult. Zenei élményeinek hatása alatt 1907-1909 táján szinte már teljesen készen van egyéni zenei nyelve és stílusa.

Első önálló szerzői estje 1910. március 17-én volt, műsoron többek között az I. vonósnégyessel, amelyet még ugyanebben az évben Párizsban és Zürichben is bemutattak, nem sokkal később (az I. világháború alatt) pedig az USA-ban is ismertté vált. 1907-ben lett a Zeneakadémia zeneelmélet-, 1908-ban zeneszerzéstanára. 1919 elején aligazgatónak nevezték ki, és ebben a minőségben vezette az intézetet a Tanácsköztársaság idején. Ezért utóbb fegyelmi vizsgálatot indítottak ellene, melynek eredményeként visszafokozták tanári beosztásába és egy évre szabadságolták. 1921-től tanított újra, és 1940-ig a Főiskola zeneszerzéstanára.

A húszas évek hozták meg számára a már régtől megérdemelt igazi világhírnevet. 1923-ban a székesfőváros fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programra komponálta alkotóművészetének egyik csúcsát, a Psalmus Hungaricust, ez a mű hamarosan az egész világot bejárta. 1926-ban Zürichben, 1927-ben Hollandiában, Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban is bemutatták. A Psalmus diadalútja jelentette egyúttal Kodály karmesteri működésének a kezdetét is. 1926-ban került bemutatásra a Paulini Béla és Harsányi Zsolt szövegére írt daljáték, a Háry János, zenéjéből zenekari szvitet készített, amely ugyancsak világszerte játszott hangversenydarab lett, Amerikában Mengelberg szólaltatta meg 1927-ben. Ezekben az években alakult ki meleg barátsága Arturo Toscaninivel, neki ajánlotta az 1929-ben átdolgozott Nyári este című zenekari kompozícióját; a nagy olasz karmester Amerikában számos művét vitte diadalra, és jelentős alkotások megírására ösztönözte a zeneszerzőt.

1925 táján irányult figyelme a gyermekénekkarokra s egyúttal az iskolai ének-és zenetanításra. Megvilágosodott előtte, hogy a zenei közoktatás nem kielégítő és idegen szellemben történik. Az iskolai énekkarok működését általánossá és magas színvonalúvá kell tenni, hogy zeneileg művelt fiatalság nevelkedhessen fel. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására ezentúl tevékenységének igen jelentős hányadát szentelte, mindenekelőtt azáltal, hogy remekbe szabott gyermekkarai révén megfelelő magas színvonalú, nemzeti gyökerekből táplálkozó zenei anyaghoz juttatta az iskolai énekkarokat. Népzenekutatásának és rendszerező munkájának tapasztalataira támaszkodva, a folklorisztika fejlesztése és a magyar népi zenekultúra terjesztése érlékében 1930-tól a budapesti tudományegyetemen zenefolklorisztikai és zeneelméleti szemináriumot indított, amelyet 1939-ig vezetett. 1937 őszétől a Zeneművészeti Főiskolán népzenét adott elő, fáradozásainak eredményeképpen indult meg a rendszeres népzeneoktatás felsőfokú zenei tanintézetünkben.

1940-ben, miután a főiskolán beszüntette a zeneszerzésoktatást, az MTA-ra került, ahol a Magyar Népzene Tárának szerkesztését vezette. Irányítása alatt jelent meg később a sorozat első öt kötete. Még ugyanebben az évben lett a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Kodály ez időben már a magyar zenei élet egyik legismertebb személyisége. 1942-ben, 60. születésnapján országszerte ünnepelték. Jelentőségének méltó elismerésére a felszabadulás után került sor. 1945-ben a Zeneművészeti Főiskola igazgatói tanácsának lett az elnöke. 1946-49-ben az MTA, 1951-től a megalakuló Zenetudományi Bizottságnak az elnöke. 1952-ben és 1957-ben, 70. és 75. születésnapja alkalmából nagyszabású jubileumi ünnepségekkel, emlékkönyvekkel és egyéb kiadványokkal tisztelték meg. Zeneszerzői tevékenysége életének ebben az utolsó korszakában főképpen a kórusművészet felé irányult, ugyanakkor nagy számban adott ki zenepedagógiai jellegű, az ének- és szolfézsoktatást szolgáló műveket.

Gyakran megfordult külföldön, személyét és műveit mindenütt nagy megbecsüléssel fogadták: 1960-ban az Oxfordi Egyetem, 1964-ben a berlini Humboldt Egyetem díszdoktorává avatta, a Nemzetközi Népzenei Tanács (CIFMC) elnökévé, a Nemzetközi Zenepedagógiai Társulat (ISME) díszelnökévé választotta. 1963-ban Moszkvában a Háry Jánost mutatták be nagy sikerrel. Bartókkal karöltve a magyar népzenére támaszkodva alakította ki egyéni magyar stílusát, művészetével a legmagasabb világszínvonalon képviselte a magyarság zenekultúráját. Életműve a zeneművészetnek jóformán minden ágára kiterjed, mégis külön ki kell emelni kórusművészetét, amely a XX. század zenetörténetében egyedülálló, korszakos jelentőségű. A reneszánsz vokálpolifónia mesterei óta nem volt zeneszerző, aki hasonló súllyal és színvonalon kezelte volna az énekkart. Fáradozásai a magyar zenei műveltség felvirágoztatásáért felmérhetetlen értékűek. Síkraszállt az iskolai énekoktatás megújításáért, pedagógiai jellegű műveivel és írásaival egy műveltebb, tartalmasabb muzsikusgeneráció felnevelésén munkálkodott, fáradhatatlanul küzdött a helyes magyar nyelv és általában a nemzeti tradíciók megőrzéséért. Mint tudós módszeresen gyűjtötte, feldolgozta és rendszerezte a népdalokat és a népi zenekultúra egyéb elemeit, tudományos tevékenységével az összehasonlító népzenetudomány nemzetközileg elismert, úttörő jelentőségű képviselője lett.

(Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)

Iskola

Ismerj meg hasznos információkat az iskolánk működéséről.