Dokumentumok

Alapdokumentumok

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A 2020-as Pedagógiai Program dokumentumát innen tudod letölteni

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek
Pedagógiai program 1/A – Közismeret
Pedagógiai program 1/B – Közismeret
Pedagógiai program 2. számú melléklete – Emelt szintű ének-zene 1-8. osztály és 4 osztályos gimnázium 2020.
Pedagógai program 3. számú mellékelet – A Művészeti Szakgimnázium Helyi tanterve
Pedagógiai program  4. számú melléklete – Az Alapfokú Művészeti Iskola helyi tanterve
Pedagógai program 5. számú melléklete

2013-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek
Ének emelt szint 1-4
Technika 1-4
Matematika 1-4
Erkölcstan 1-4
Környezetismeret 1-4
Magyar 1-4
Testnevelés 1-4
Informatika 1-4
Rajz 1-4

2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek

 • általános iskola 1-4. évfolyam

Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek:
Tánc és mozgás 1-4
Dráma 1-4

Kötelező tantárgyak:
Matematika 1-4
Erkölcstan 1-4
Ének A 1-4
Ének B 1-4
Magyar 1-4
Idegen nyelv 1-4
Életvitel 1-4
Vizuális kultúra 1-4
Testnevelés 1-4
Környezetismeret 1-4

 • általános iskola 5-8. évfolyam

Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek:
Életvitel A 5-8
Matematika emelt szint 5-8
Életvitel B 5-8
Tánc és mozgás 5-8
Természettudományi gyakorlatok 5-8
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 5-6

Kötelező tantárgyak:
Biológia 7-8
Ének B 5-8
Földrajz 7-8
Hon- és népismeret 5-6
Ének A 5-8
Történelem 5-8
Matematika A 5-8
Természetismeret 5-6
Matematika B 5-8
Kémia 7-8
Vizuális kultúra 5-8
Testnevelés 5-8
Ének emelt szint 5-8
Angol/Német függelék 5-8
Informatika 5-8
Technika, életvitel és gyakorlat 5-8
Idegen nyelv 5-8
Magyar A 5-8
Fizika 7-8
Erkölcstan 5-8
Magyar B 5-8
Fizika reál érdeklődésű tanulók számára 7-8
Dráma 5-6
Életvitel 5-8

 • szakközépiskola 9-12. évfolyam

Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek:
Földrajz 9-10
Kémia 9-12
Fizika 9-12
Biológia 9-12

Kötelező tantárgyak:
Fizika 9-12
Vizuális kultúra 10
Függelék Angol/Német 9-12
Média 10
Biológia 9-12
Etika 11-12
Kémia 9-12
Idegen nyelv 9-12
Ének 10
Magyar 9-12
Dráma 10
Történelem 9-12
Informatika 9-12
Földrajz 9-10
Testnevelés 9-12
Matematika 9-12

 • gimnázium 9-12. évfolyam

Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek:
Tánc 9-10
Matematika emelt óraszámmal 9-12
Fizika reál érdeklődésű tanulók számára 9-12
Matematika emelt szint 9-12
Biológia 9-12
Filozófia 11-12
Kémia reál érdeklődésű tanulók számára 9-12

Kötelező tantárgyak:
Vizuális kultúra 11-12
Angol/Német függelék 9-12
Matematika B 9-12
Informatika 9-10
Földrajz 9-10
Média 11-12
Latin 9-12
Etika 11-12
Dráma 11-12
Kémia 9-10
Média 9-10
Fizika 9-12
Magyar 9-12
Ének 11-12
Életvitel 11-12
Vizuális kultúra 9-10
Ének 11-12
Történelem 9-12
Fizika 9-12
Biológia 9-12
Testnevelés 9-12
Idegen nyelv 9-12
Dráma 9-10
Második idegen nyelv 9-12
Ének A 9-10
Matematika A 9-12
Ének B 9-10

Kodály ÉZI Néptánc Szakképzési Helyi Tanterv (2013.03.27-én)

 

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

Közzétételi lista

 1. Az intézmény adatai

Hivatalos neve:           Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye:      6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

Postai címe: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

Telefon- és telefaxszáma:       76/ 508-821, fax: 76/481-710

elektronikus levélcíme: titkarsag@kodaly-iskola.hu
honlapja: www.kodaly-iskola.hu
ügyfélszolgálatának (titkárságának) elérhetősége: 76/508-821, titkarsag@kodaly-iskola.hu

 1. Az intézmény vezetői, az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Intézményvezető:                    Balogné Papp Boglárka, tel.: 76/508-821, 508-824,
fax: 76/481-710, e-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu

Intézményvezető-helyettes:    Pap György, az általános iskola 1-6. évfolyama,
tel.: 76/508-821, 508-824, fax: 76/481-710,
e-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu

Intézményvezető-helyettes:    Nagyné Szita Magdolna, az ált. iskola 7-8. évfolyama, valamint a gimnázium és a szakgimnáziumi oktatás,
tel.: 76/508-821, 508-824, fax: 76/481-710
e-mail: szita.magdolna@kodaly-iskola.hu

Intézményvezető-helyettes:    Földi János, AMI,
tel.: 76/508-821, 508-824, fax: 76/481-710
e-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu

 

 1. Az intézmény döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Kecskeméti Tankerületi Központ

Zsámboki Anna tankerületi igazgató

6000 Kecskemét, Homokszem u. 3 – 5.

Telefon, fax: 76/795-232; E-mail: kecskemet@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/kecskemet

 1. Az intézmény szakmai alapdokumentuma:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/06/Szakmai-alapdokumentum.pdf

 1. Az intézmény feladatát, hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályok, szabályzatok:
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata:

https://www.kir.hu/KIR2_INFO/pub/Index/200923

 • A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Adatvédelmi Szabályzata

Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás szerint 

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Kecskemét, Dózsa György út 22. sz. alatt működő) köznevelési intézmény nevelőtestülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseivel – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) fogadta el annak érdekében, hogy az információ- és adatkezelésben érintett személyeket   tájékoztassa az intézményben kezelt, továbbá onnan továbbított személyes adatok és más jogilag védettséget élvező információk védelmének jogtisztaságáról, az adatok kezelésének, védelmének és az adattovábbítás folyamatának törvényességéről.

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/05_kozzeteteli_lista.pdf

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/2021-2022_Felveteli_tajekoztato.pdf

 1. A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2020/2021. tanévre a beiratkozás időpontja: 2020. június 22. a középiskola 9. évfolyamára

 1. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/06_kozzeteteli_lista.pdf

 1. Az étkezési térítési díj mértéke, az adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/08a_kozzeteteli_lista.pdf

 1. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket
 2. Házirendben:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/08/H%C3%A1zirend-compressed.pdf

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/09_kozzeteteli_lista.pdf

 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

munkanapokon: 7.15 – 20.00

 1. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/Munkaterv_2020-2021_Kodaly.pdf

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

http://kodaly-iskola.hu/dokumentumok/kozzeteteli_lista/2018/11_kozzeteteli_lista.pdf

 1. Az intézmény
 • szervezeti és működési szabályzata:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/08/SzMSz.pdf

 • házirendje:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/08/H%C3%A1zirend-compressed.pdf

 • pedagógiai programja:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/KODALY_PP_2020.pdf

 1. A pedagógusok munkaköre és végzettsége a teljes intézményben a 2018-2019. tanévben

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/13_kozzeteteli_lista.pdf

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógiai munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/14_kozzeteteli_lista.pdf

 1. Kompetenciamérések eredménye
 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 1. Érettségi eredmények

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma

54

Érettségi vizsgatantárgyak száma (összesen)

16

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)

23

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga:

4,23

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:

42

Az előrehozott érettségi vizsgák száma:

47

 

 1. Tanórán kívüli, egyéb foglalkozások az általános iskolában és a középiskolában:
 1. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:
 2. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma:
 1. Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágazat:
 1. Alapfokú művészetoktatás, néptánc tanszak:

   

 2. Az iskola éves munkaterve:

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/Munkaterv_2020-2021_Kodaly.pdf

 1. Versenyeredmények: 2019. 09. – 2020. 01.

VII. Versenyek bemutatása

A verseny megnevezése, rövid leírása

Eredmény:

Megjegyzés/felkészítő tanár

Megyei német nyelvi fordítási verseny – Katona József Gimnázium

8. helyezés – Gálig Zalán

Felkészítő tanár: Beckerné Bakos Ilona

Városi angol verseny

3. helyezés – Oláh Zita

Felkészítő tanár: Dr. Vajdáné Sanda Anita

Európa Ifjú Költője Országos versfordítási pályázat

1. helyezés – Horváth Boglár

Felkészítő tanár: Barna György

Városi Felolvasó Verseny

Különdíj – Nagy Máté

Felkészítő tanár: Debreczeni Józsefné

Benedek Elek mesemondó verseny

1. helyezés – Kállai Mihály 5.b

Felkészítő tanár: Bencéné Nagy Györgyi

Városi mesemondó verseny

1. helyezés- Kállai Mihály 5.b

Felkészítő tanár: Bencéné Nagy Györgyi

Bolyai Matematika Csapatverseny 2019. október 11.

(5. osztály 83 csapatból)

8. helyezett.    Oláh László            Szabó Lujza    Bibok Zsombor         Horváth Zsombor

Felkészítő tanár: Aszódiné Pálfi Edit

Bolyai Matematika Csapatverseny 2019. október 11.

(7. osztály 52 csapatból)

2. helyezett:    Rosznáky-Barna Bulcsú,

Nagy Gábor,   Oláh Zita, Lajos Bendegúz

Felkészítő tanár: Oszip Ágnes

Bolyai Matematika Csapatverseny 2019. október 11.

(8. osztály 46 csapatból)

7. helyezett:    Tóth Gergely            Huszka Péter  Nagy Koppány         Vadas Csenge

Felkészítő tanár: Nagyné Lelkes Anikó

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

Domján Gergely

Szalai Gábor

Héjjas Márton

Bajáki Endre 10. helyezés

Székeli Andrea

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

Meskó Sára továbbjutott második fordulóba

Takács Henrietta

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

2. helyezett: Csepella Nóra 5.

Aszódiné Pálfi Edit

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

10. helyezett: Kovács Marcell 5.

Nagyné Lelkes Anikó

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

8. helyezett: Nagy Gábor 7.

Oszip Ágnes

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

1. helyezett: Domján Olivér 8.

Csordás Mihály

Megyei matematikaverseny (2019.11.18.)

3. helyezett: Gábris Emese 8.

Csordás Mihály

BácsKiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója – Kalocsa

Nívódíj Lénárt Anna

Kovács Dávid

BácsKiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója – Kalocsa

Nívódíj Domján Olivér

Nívódíj + különdíj

Szokolyai Réka

Lestákné Valasek Szilvia

BácsKiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója – Kalocsa

Kiemelt nívódíj Pastrovics Luca

Kiemelt nívódíj Kocsi Mirkó

Kovács Dávid

dr. Feketéné Rodler Anett

BácsKiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója – Kalocsa

Kovács Dániel Kiemelt nívódíj

Lestákné Valasek Szilvia

BácsKiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója – Kalocsa

Kiemelt nívódíj + különdíj Bozó Nataniel Noel

Gerhát László

VI. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál

Kovács Dorka I. korcsoport

EZÜST

minősítés

Szabó Emese I. korcsoport

EZÜST

minősítés

Tanáruk: Závogyánné Varga Ildikó

Galántán 2019. november 14-16 között megrendezett Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny

B. Tóth Borbála Kata

3. helyezett

Tanára: Csákóné Törteli Anita

2019. november 12-17-ig megrendezésre kerülő 6. nemzetközi Bartók Béla zongoraverseny Grác

Csőke Noémi

2. díjat nyert

Tanára: Radványi Mária

2019. november 29 – december 1-ig

Szabadkán (Szerbi) megrendezett

„Pianissimo 2019.”

Zongora Fesztivál

Yang Yuxuan Rain

III.korcsoportban

1. helyezést ért el

Tanára: Seres József

2019. november 29 – december 1-ig

Szabadkán (Szerbi) megrendezett

„Pianissimo 2019.”

Zongora Fesztivál

Csőke Noémi

VIII. korcsoportban

1. helyezést ért el

Tanára: Radványi Mária

2019. november 29 – december 1-ig

Szombathelyen  megrendezett

XVI. Országos

Koncz János Hegedűverseny

B. Tóth Borbála Kata

2. helyezést ért el

Tanára: Csákóné Törteli Anita

I.Dr. Kálmán Lajos népzenei találkozó és verseny

Simon Katica és Rádi Eszter Anna –

 ezüst minősítés

Felkészítők: Vadas László és Székely Tibor

I.Dr. Kálmán Lajos népzenei találkozó és verseny

Sergő Citerazenekar – arany minősítés

Tagok: Balla Luca, Bencze Lili, Králik Ádám, Huszka Dániel, Mészáros Botond, Pencz Janka, Polyák Paula, Szabó Flóra, Lesták Gréta Laura, Jánosik Ágnes Borka, Simon Katica.

Felkészítő: Vadas László

I.Dr. Kálmán Lajos népzenei találkozó és verseny

FolKvartett Zenekar – arany minősítés és a Muzsikál az Erdő Alapítvány Különdíja

Tagok: Vadas Csenge, Kerekes Viola Sára,

Tassy Luca, Beregszászi Zoltán

Felkészítő: Vadas László

II.KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő verseny

Simon Katica és Rádi Eszter Anna – dicséretes minősítés

Felkészítők: Vadas László és Székely Tibor

II.KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő verseny

Pencz Janka – egyéni arany minősítés

Felkészítő: Héjja Bella Emerencia

II.KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő verseny

Móczó Panna – egyéni arany minősítés

Felkészítő: Héjja Bella Emerencia

II.KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő verseny

Pencz Janka – Móczó Panna énekkettős –

ezüst minősítés

Felkészítő: Héjja Bella Emerencia

 

 

Étkezés

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

A dokumentumot innen tudod letölteni.

Kapcsolat

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésedre!